Účetní a ekonomický servis s.r.o. info@ekonomicky-servis.cz

PŘIDEJTE SI NÁS NA:

  • Facebook Clean Grey

PROVOZOVNA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Husova tř. 5, 370 01 České Budějovice

tel.- 777 137 280, 721 181 141

PROVOZOVNA PRAHA

Švestková 422, 250 84 Křenice

tel.- 777 864 778

 

IČO: 247 88 813 DIČ: CZ24788813

Spisová značka: C 174332 vedená u Městského soudu v Praze

​​​​© 2014 MDF Účetní a ekonomický servis s.r.o.

ZAVOLEJTE NÁM

a domluvte si konzultaci...

+420 777 137 280
+420 721 181 141

*

NAŠE SLUŽBY

 

Předmětem naší činnosti je komplexní vedení podvojného účetnictví,
daňové evidence, zpracování mezd a personalistika.
Ekonomické poradenství

 

Zajištění financování provozních a investič-ních potřeb společnosti - provozní a inves-tiční úvěry, financování developerských
projektů, hypoteční úvěry, atd.

Vedení účetnictví

 

V této oblasti zajistíme externí zpracování účetnictví a daňové evidence včetně pora-denství. Nabízíme možnost zpracování účetnictví i z prvotních dokladů pořízených klientem v systému Money S3 prostřednic-tvím modulu centrála x klient.

Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a daňových
předpisů.   
Zpracování měsíčních či čtvrtletních
přiznání k DPH.
Zpracování kontrolního hlášení k DPH.

Hlášení INTRASTAT.

Zastupování klienta při místních šetření správcem daně.

Zpracování ekonomických podkladů
pro banky.

Podpora a průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta.

Konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů.

Informace o novelách účetních předpisů
a jejich aplikace v praxi.

Sestavování měsíčních závěrek a měsíčních reportingů ve formě požadované klientem.

Revize a rekonstrukce účetnictví.

Hot-line service v záležitostech finančního účetnictví.

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Založení společnosti - analýza vhodné právní formy (s.r.o., a.s., apod.).
Příprava a zpracování podnikatelských záměrů.
Zajištění financování - provozní, investiční, hypoteční, dotace financování projektů.
Při řešení komplikovaných případů externě spolupracujeme s advokátní kanceláří, auditory a daňovými poradci.

 

Mzdy a personalistika

 

V oblasti mezd a personalistiky našim kli-entům nabízíme:

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Kompletní převzetí mezd a personalistiky do SW naší společnosti.
Příprava pracovních smluv, dohod
o pracovní činnosti, dohod o provedení práce.
Konzultace možností využití dotací
poskytovaných úřadem práce.
Přihlášení společnosti a zaměstnanců
k příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu, atd.
Vedení personální agendy.
Zpracování mez včetně podkladů
pro platby odvodů z mezd.
Zastupování společnosti při kontrolách
ze strany správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančního úřadu. 
Vypracování ročního zúčtování daně
pro zaměstnance.
Průběžné poradenství v oblasti mezd
a personalistiky.
Hot-line service v oblasti mezd.

 

*

*

Jednou z našich priorit je minimalizace časového zatížení našich klientů administrativou tak, aby veškerý svůj čas mohli věnovat svému podnikání. Proto je samozřejmostí pravidelné vyzvedávání veškerých dokladů přímo u klienta, elektronická komunikace, předkládání veškerých výkazů, přehledů a daňových přiznání elektronickou cestou, správa a monitoring datových schránek, atd.