Účetní a ekonomický servis s.r.o. info@ekonomicky-servis.cz

PŘIDEJTE SI NÁS NA:

  • Facebook Clean Grey

PROVOZOVNA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Husova tř. 5, 370 01 České Budějovice

tel.- 777 137 280, 721 181 141

PROVOZOVNA PRAHA

Švestková 422, 250 84 Křenice

tel.- 777 864 778

 

IČO: 247 88 813 DIČ: CZ24788813

Spisová značka: C 174332 vedená u Městského soudu v Praze

​​​​© 2014 MDF Účetní a ekonomický servis s.r.o.

JSME SPECIALISTÉ

v oboru
 

- vedení účetnictví (daňové evidence)
- mzdy a personalistika
- ekonomické poradenství

Společnost  Účetní a ekonomický servis je po-radenská firma poskytující služby v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky, která je na trhu od  roku 1994. V  současné  době  působí v Českých Budějovicích a Praze. Počínaje rokem 2010 jsme transformovali právní subjektivitu na společnost s.r.o. - "Účetní a ekonomický servis s.r.o. "

 

Naším cílem je v maximální míře vyhovět individuálním požadavkům a potřebám našich klientů, poskytnout jim komplexní i specializo-vané služby na co nejvyšší úrovni za přiměře-ných cenových podmínek.

 

Budeme velice potěšení, pokud Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se nás kon-taktovat.

Předmětem naší činnosti je komplexní vedení podvojného účetnictví, da-ňové evidence, zpracování mezd a personalistika.

Zaměřujeme  se  i na zpracování daňových přiznání

(DPH, KH, DPFO, DPPO, přiznání k silniční dani, atd.) a daňovou optimalizaci. V případě potřeby spoluracujeme s externími daňovými poradci

auditory i notáři.

 

Zpracování účetnictví a mezd zajišťujeme pro malé, střední i větší podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby.

 

Samozřejmostí je zajištění kompletního styku s finančními úřady, OSSZ, PSSZ a zdra-votními  pojišťovnami  na  základě  udělené  plné

moci. Našim klientům poskytujeme také komplexní ekonomické poradenství. Zajistíme zpracování podnikateských záměrů a projektů včetně jejich financování - provozní, investiční, hypoteční úvěry a dotace. Zakládáme společnosti.

Svým klientům garantujeme naprostou mlčenlivost a diskrétnost. 

Na veškeré poskytované služby
se vztahuje pojištění odpovědnosti.

KDO JSME...
Ing. Michal Frolík

Vystudoval JČU, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Pracoval jako asistent daňového poradce. Od r. 1996 se věnuje vedení účetnictví, zpracování mezd a ekonomickému poradenství, k tomu se 15 let podílel na ekonomickém a finančním řízení holdingové společnosti na pozici finančního ředitele.

Ing. David Frolík

Vystudoval JČU, obor účetnictví a finanční řízení podniku. 5 let působil v bankovním sektoru v oblasti řízení rizik. Od r. 2004 se specializuje na poradenství v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů evropské unie.